Yazı Detayı
30 Temmuz 2018 - Pazartesi 10:09
 
Kurtuluşun yolu
Mehmet Kemal Uğuzlu
ekspresurfa@gmail.com
 
 

İlim-imkan-adalet ve birlik kurtuluşun temel kuralıdır.

Tarihçi değilim, fakat tarihten bihaber de değilim. Günümüz İslam Coğrafyasında: Bilebildiğim kadarıyla, 15 asırlık İslam tarihinin tüm devir ve dönemlerinde; Müslümanların bu kadar meskenet ve mezellete düştüğüne rastlanılmadığı gibi, din'in bu kadar dünyevi meta ve saltanata alet edildiğine (Haccac-ı Zalim, Hasan Sabbah, Emevi, Abbasi dönemleri Halifeleri vs....) dönemlerinde bile daha az rastlanır olduğu kanaatim hasıl oldu.

 

Kurtuluşun yolu: Kainatı Mektep, Kur'an-ı Kerimi Kitap, Hz. Muhammed'i Baş Muallim, İlahi adaleti tüm kuvvet ve saltanatların üzerinde hükümran kılmayı kabul etmekten geçer.

 

Yoksa, zulmün kan ve can karışımı ile yoğrulmuş sütunları üzerine kurulmuş olan ceberut, saltanat köprüsünün altından, daha nice "cehalet, zaruret ve ihtilaf" karışımı ideolojik, felsefi, şeytani ve nefsani sentezlenmiş lağımlar akar. Ve bu batıl bid'at köprülerinin üzerinden nice hain, fasık. cebbar diktatör başların önderliğinde örgütlenmiş olan haramzade, kırk harami kervanlar geçer.

 

Selam size: Ey saf, sade, sadık olan, tahkiki iman ehli Ümmet-i Muhammed! Ve selam size her kim olursanız olunuz...! Coğrafya, ülke, millet, kavim-kabile, renk, din, dil ve kültürel kimliğiniz... her ne olursa olsun, derdiniz gibi dermanınız dahi bir olan dünya mazlumları...!

 

Ey kurtuluşa namzet dünya mazlumları! Kurtuluşunuzun, akli ve nakli delillerin zülcenaheyn yekpareliği ve tevhidin vahdet noktasında bütünleşerek, aynı yol ve yöntemlerle formüle olduğunu unutmayınız! İlim, imkan, adalet ve birlik koordinasyonunu kurabilen bir azınlık dahi her zaman hantal çoğunlukları yönetmeye muktedirdir.

 

Aranızda ki her türlü tefrikayı ve niza-ı bırakarak, İlahi Adaletin herkese eşit ve adil olarak sunduğu: "Evrensel İnsan Hakları" ve "İlahi Ekolojik Denge" temelinde mücadele vererek Allah'ın Tekvin'i yasaları ve Kelami kanunlarının hukuksal, mantıksal, fıtri-olan Sünnetullah'ın uyumu ve izniyle muzaffer olabilirsiniz. Aksi halde, mevcut halin devamının motivasyonunu sağlayan mekanizmanın maşası, çarkı, dümencisi olmaktan kurtulamazsınız!

 

Kurtuluşun yolu: Kainatı Mektep, Kur'an-ı Kerimi Kitap, Hz. Muhammed'i Baş Muallim, İlahi adaleti tüm kuvvet ve saltanatların üzerinde hükümran kılmayı kabul etmekten geçer.

 

Bu makale 09.12.2016 tarihinde tarafımızdan yazılmış ve maalesef güncelliği hala devam etmektedir. Allah'(cc)ın selamı, bereketi, mağfireti ve muvaffakıyeti hakka saygılı olan hakperestlerin üzerine olsun.

 
Etiketler: Kurtuluşun, yolu,
Haber Yazılımı