Yazı Detayı
04 Eylül 2018 - Salı 02:10
 
Barış ile güzel ahlak beden ile ruh misalidir
Mehmet Kemal Uğuzlu
ekspresurfa@gmail.com
 
 
Barış ve güzel ahlak beden ile ruh misalidir. Hz. Muhammed (sav) âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan en son peygamber ve bütün insanlık adına rol-model en güzel bir ahlak örneğidir. Yüce Mevla'mız Kelamı Kadir olan Kur’anı Keriminde onun için şöyle buyurmaktadır. “ Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin” Kalem Suresi 4 “Andolsun size bir Peygamber geldi ki sizin sıkıntıya uğramanız onu incitir ve üzer. Çünkü o size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatli ve merhametlidir.” Tevbe Suresi 128 “ Rasulüm biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” Enbiya Suresi 107 “ Andolsun ki Rasulullah sizin için, Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok zikredenler için güzel bir örnektir” Ahzab Suresi 21 Zaten o, Yüce Resul(sav); yeryüzüne gönderilmesinin mahiyetini ve maksadını, "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim ” buyurarak net olarak ifade buyurmuşlardır. İslam “S-L-M” anlamıyla barış dini olduğu kadar, aynı zamanda güzel olan bir ahlak dinidir. Efendimiz (SAV) şöyle buyurdular: “ İslâm, güzel ahlâktır.” Kenzü’l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225. Öyle ise ölçü elimizde kimin-bizim ne kadar, nasıl hangi ölçü ve ayarda İslam olduğumuzu kendimiz anlayabiliriz. Elbette “Güzel Ahlak” beşeri ve felsefi düşüncelere ve muharref din, inanç ve ameli mezheplere göre birçok noktada farklı ve görecelidir. Ancak Kur’an Ve Sahih sünnet noktasında sözcüklerin bazen farklı olması asla farklı manayı ifade etmemiştir. İslam’da ilahi temel yasal hükümler Kur’an da açıkça zikredilmiş. Sahih Hadis ve uygulamalı olarak yaşanarak teşvik edilmiş ve uygun görülmüş olan sünnet ise kanunlar ve bazen kanun hükmünde kararnameler şeklindedir. Yani Barış ve Ahlak birbirini tamamlayan beden ve ruh misalidir. Hiç bir canlı, bedensiz ve ruhsuz hayat sürdüremediği gibi, ruhsuz ve bedensiz bir inanç sistemi de asla yaşamasını ve hele hakimiyetini asla-kat'a sürdürmesi mümkün değildir. Barış ve Güzel Ahlakın adilane mizan ve ölçülerinden kaçanlar: Nefsani heva ve hevesin peşinde, şeytanın önderliğinde, zalimliğin sultacı saltanatı ile; savaşlar, işgaller, katliamlar, hak ihlalleri, şehvet, şiddet, şirret ve şöhret peşinde koşanlardır. Barış ve güzel ahlak beden ile ruh misalidir. Cenabı Allah(cc) yeryüzü tüm insanlığına ve bilhassa Müslümanlara Barış ve Güzel Ahlakla yaşamayı nasip eylesin.
 
Etiketler: Barış, ile, güzel, ahlak, beden, ile, ruh, misalidir,
Haber Yazılımı