Haber Detayı
11 Ekim 2017 - Çarşamba 09:40
 
Öcalan Gürcütepe’yi meclise taşıdı
Halkların Demokratik Partisi Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, Şanlıurfa kent merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Gürcütepe Höyüklerini meclise taşıdı.
GÜNDEM Haberi
Öcalan Gürcütepe’yi meclise taşıdı

Öcalan, Kurtulmuş’un cevaplandırması istemiyle şu soruları sordu;

Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından Anayasa’nın 98 inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99 uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Urfa Gürcütepe Höyükleri şehir merkezinin 4 kilometre güneydoğusunda bulunan ve Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem’e tarihlenen, Erken Tunç, Roma ve Doğu Roma(Bizans) tabakalarının bulunduğu oldukça önemli bir merkez olmakla birlikte, aynı zamanda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından II. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak kaydedilmiştir. İnsanlık tarihi açısından oldukça önemli bir yere sahip olan Gürcütepe Höyüklerinde kısa sürelide olsa yapılan Arkeolojik kazılar, özellikle bölgenin neolitiği ile ilgili oldukça önemli bilgiler sunmuş, taş endüstrisi ile ilgili işlik yerleri tespit edilmiş, Çanak Çömleksiz Neolitik Geç Döneminin erken evrelerine ait mekanlar açığa çıkarılmış, yapılan analizler sonucunda evcilleştirildiği tespit edilen çokça hayvan türüne ait kemikler ele geçmiştir. Basında çıkan haberlere göre; Gürcütepe höyüklerinin yer aldığı bu arkeolojik sit alanı üzerine; arkeologların tüm itirazlarına rağmen daha önce kamulaştırma sorunundan dolayı tamamlanamayan Akçakale-Mardin çevre yolunun yapıldığı ve Gürcütepe’nin büyük bir kısmının çevre yolu çalışmasının altında kaldığı iddia edilmektedir.

Bu Bağlamda;

1- Yaklaşık 10.000 yıllık bir tarihi mirasa sahip olan Gürcütepe Höyüklerinin yer aldığı II. ve III. Derece Arkeolojik Sit alanının büyük bir kısmı üzerinden çevre yolu geçirildiği iddiaları doğru mudur? Doğru ise Bakanlığınız yetkili birimleri hangi gerekçe ve mevzuata dayanarak bu bölgeden çevre yolu geçişine onay vermiştir?

2-Gürcütepe Höyükleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Konuklu mevki olarak hangi tarih ve kararla II. Ve III. Arkeolojik Sit alanı olarak kaydedilmiştir? Akçakale- Mardin Çevre Yolu yapım kararı Koruma Kurulu kararından sonramı alınmıştır?

3- II. Derece Arkeolojik Sit alanı ile İlgili yasa ‘korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanları’ olarak açıkça belirtilmektedir.  II. Derece Arkeolojik Sit alanı olan Gürcütepe Höyükleri üzerinden geçtiği iddia edilen yol yapım çalışması yasaya aykırı değil midir?

4- Akçakale- Mardin Çevre Yolu, Gürcütepe Höyüklerinin Koruma Kurulu tarafından alınan kararda belirtilen bölgenin, hangi alan ya da alanlarını kapsamaktadır?

5- Yol yapım çalışmaları sırasında alanda çalışmış olan arkeologlardan görüş alınmış mıdır? Alınmamış ise uzman görüşüne neden ihtiyaç duyulmamıştır?

6- Göbekli tepe’deki kazılara başkanlık yapan Alman Arkeolog Klaus Schmidt, Urfa Müze Müdürlüğü ve Koruma Kurulu'na çevre yolunun yapımı öncesi yolun hangi tepeler arasında geçmesi gerektiğine ilişkin görüş ve önerilerini sunduğu ancak bunların yetkililerce dikkate alınmadığı iddiası doğru mudur?

7-II. ve III.Derece Arkeolojik Sit alanlarından; taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine ilişkin mevzuata rağmen, sit alanı üzerine iddia edildiği üzere asfalt yol yapan sorumlular hakkında adli ve idari soruşturma başlatılacak mıdır?

8- Arkeolojik değerlerin korunmasını gözeterek, tarihî ve kültürel varlıkların tahribini ve yok edilmesini önlemek bakanlığınızın temel sorumluluklarından değil midir? 

9- Gürcütepe höyükleri salt Urfa’ya değil, insanlığa ait tarihi bir değer olması hasebiyle basında çıkan bu haberlere dair bakanlığınız tarafından kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir açıklama yapılacak mıdır?

Kaynak: (HBR) - Haber Merkezi Editör: Urfa Ekspres
Yorumlar
Haber Yazılımı